Modelové kolejiště na Chodově

O jednom malém domácím kolejišti v HO a nejen o něm...

Plánek kolejiště

Původní návrh kolejiště

Původní návrh kolejiště

IMG_1311.JPG

Kolejiště je poskládáno ze segmentů profilového kolejiva PIKO. Původně jsem zvažoval 2 kusé koleje s vcelku velkým nákdištěm. Z toho nakonec sešlo.