Modelové kolejiště na Chodově

O jednom malém domácím kolejišti v HO a nejen o něm...

Plánek kolejiště

Aktuální plánek

IMG_1314.JPG

Nakonec jsem ho namaloval ručně. Myslím, že vše důležité jsem do něj zahrnul. Na stoupající trati do zast. Podhradí se počítá s ozubnicovým provozem.(značeno zubatou čarou uprostřed koleje).

Původní návrh kolejiště

IMG_1311.JPG

Kolejiště je poskládáno ze segmentů profilového kolejiva PIKO. Původně jsem zvažoval 2 kusé koleje s vcelku velkým nákdištěm. Z toho nakonec sešlo.