Modelové kolejiště na Chodově

O jednom malém domácím kolejišti v HO a nejen o něm...

Aktuality z kolejiště

Přináším zprávu o novinkách z pravého stradonického zhlaví. Dne 28.března pokračovala přestavba již zmiňovaného úseku Stradonice - Podhradí.
Součástí prací na přejezdu na stradonickém zhlaví započaly opravy kolejového podloží.
1  
2  
3  
4