Modelové kolejiště na Chodově

O jednom malém domácím kolejišti v HO a nejen o něm...

Aktuality z kolejiště

Přestavba traťového úseku Stradonice - Podhradí

Dne 16. března začala přestavba dolního úseku odbočky Stradonice - Podhradí.
A to vše kvůli vzniklé vlně způsobené nedostatečným přilepením k podloží. Lokomotivy měly v tomto místě tendenci se nadzvedávat a následně vykolejit. Ne vždy se projelo přes tento úsek bez obtíží.
Proto patřičné úřady rozhodly o totální přestavbě dané části tratě.  S  touto  opravou bude souviset jak výluka dopravy na odbočce, tak i již dlouho uvažovaná oprava přejezdu a nahrazení původních nastálo spuštěných závor na světelný přejezd.
O dalším postupu Vás budeme informovat.
Žádné komentáře