Modelové kolejiště na Chodově

O jednom malém domácím kolejišti v HO a nejen o něm...

Aktuality z kolejiště

Opravy se opět rozjíždějí aneb Co se chystá.

Práce na kolejišti se konečně daly opět do pohybu.
 
K největším novinkám patří jak položení nové koleje na levém zhlaví Stradonic, tak i oprava nástupišť ve stejnojmenné stanici.
Co se zhlaví týče, tak kolej byla bezproblémově položena a zasypána štěrkem. Tento počin by měl již zabránit vypadávání náprav projiždějících vlaků. Nyní se práce zaměří na více již měsíc uzavřený přejezd, kde bude dosazeno nové zabazpečovací zařízení typu SSSR a opravena komunikace spojující cetrum města s další obytnou zástavbou. Předpokládá se, že práce již naberou rychlejší spád a do konce června by mohlo být spuštěn zkušební provoz.
Jak již bylo řečeno, tak další novinkou je oprava, nebo přesněji, vyvýšení nástupišť ve stanici. Vyvyšování započalo na prvním nástupišti a v současné době je již hotovo asi prvních dvacet centimetrů nástupiště (v modelu).


Bohužel, všechny tyto práce byly prováděny ve večerních, až nočních podmínkách, což značně ovlivnilo dobré podmínky pro fotografie. Současný stav Vám bude přiblížen během následujících dnů.
A co že se to ještě chystá? Během léta jsou na plánu dostavba odbočky do zastávky Podhradí, či modernizace elektrické stránky modelu, nebo zalesnění kopce a úprava stradonického náměstí.
Žádné komentáře